पुस्तक

 • Posted on: 14 December 2019
 • By: msgurukul
Body: 

धर्म संस्कृतिसँग संबद्ध विभिन्न ग्रन्थहरूको प्रकाशन

रूपावलीचन्द्रिका (code 28)

 • शब्द, धातु
 • सम्पादक – कृष्णप्रसाद पौडेल
 • संस्करण– २०७७
 • मूल्य रु.– ६००/–

लघुसिद्धान्तकौमुदी- ३ (code 27)

 • नेपाली  व्याख्या (तिङन्तप्रकरणम्)
 • व्याख्याकार – स्वामी केशवानन्द गिरि
 • संस्करण– २०७७
 • मूल्य रु.– ६००/–

अध्यात्मरामायण (code 26)

 • नेपाली व्याख्या— रामानन्दी टीका
 • अनुवादक एवं टीकाकार – डा.स्वामी रामानन्द गिरि
 • सम्पादक- स्वामी रमणानन्द गिरि
 • संस्करण– २०७६
 • मूल्य रु.– २,१००/– 

डा. स्वामी रामानन्द गिरि, एक अध्ययन (code 25)

 • लेखक – स्वामी रमणानन्द गिरि
 • संस्करण– २०७६ 
 • मूल्य रु.– स्वेच्छा

अष्टावक्रगीता

 • नेपाली  व्याख्या 
 • व्याख्याकार – प्रा. शिवगोपाल रिसाल
 • संस्करण– २०७०, २०७५
 • मूल्य रु.– ६००/–

लघुसिद्धान्तकौमुदी- २ (code 23)

 • नेपाली  व्याख्या (षड्लिङ्गाव्ययप्रकरणम्)
 • व्याख्याकार – स्वामी केशवानन्द गिरि
 • संस्करण– २०७६ (द्वितीय)
 • मूल्य रु.– ४००/–

लघुभागवतम् (code 22)

 • श्रीमद्भागवतस्य संक्षिप्तरूपम्
 • संस्करण– २०७४
 • मूल्य रु.– १५०/–

लघुसिद्धान्तकौमुदी- १ (code 21)

 • नेपाली  व्याख्या (पञ्चसन्धिप्रकरणम्)
 • व्याख्याकार – स्वामी केशवानन्द गिरि
 • संस्करण– २०७७ (तृतीय)
 • मूल्य रु.– १५०/–

ईशादि दश उपनिषद् (code 20)

 • ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वतर र कैवल्य उपनिषद्
 • नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
 • व्याख्याकार – डा.स्वामी रामानन्द गिरि
 • संस्करण– २०७३
 • मूल्य रु.– ९००/–

श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् (code 19)

 • नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
 • व्याख्याकार – डा.स्वामी रामानन्द गिरि
 • संस्करण– २०७१
 • मूल्य रु.– २५०/–

श्रीमद्भगवद्गीता (code 17)

यस ग्रन्थमा भगवत्पाद श्रीशंकराचार्यप्रणीत भाष्यअनुसार मूलश्लोकको संक्षिप्त भावार्थ गरिएको छ, साथै विष्णुसहस्रनामस्तोत्र र गीताको श्लोकानुक्रमणिका पनि समावेश छ ।

 • नेपाली भावानुवाद
 • संस्करण– २०७०,२०७५
 • मूल्य रु.— १००/–

दुर्गासप्तशती

 • नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
 • व्याख्याकार – डा.स्वामी रामानन्द गिरि
 • संस्करण– २०६९
 • मूल्य रु.– ५००/–

देवीगीता

 • नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
 • व्याख्याकार – डा.स्वामी रामानन्द गिरि
 • संस्करण– २०६९
 • मूल्य रु.– ३५०/–

श्रीमद्भागवतमहापुराणम् (१-८) (code 8-14)

 • नेपाली व्याख्या— रामानन्दी टीका
 • अनुवादक एवं टीकाकार – डा.स्वामी रामानन्द गिरि
 • संस्करण– द्वितीय
 • मूल्य रु.– ११,०००/– (आठै खण्डको एकमुस्ट )

रुद्राष्टाध्यायी (code 6)

 • नेपाली भावानुवाद
 • लेखक– डा. गुरुप्रसाद सुवेदी 
 • संस्करण– तृतीय (२०७६)
 • मूल्य रु.– २००/-

रामगीता 

 • नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
 • लेखक– डा.स्वामी रामानन्द गिरि
 • संस्करण– २०५३, २०५४, २०६३, २०६६
 • मूल्य रु.– १५०/–

चतुश्लोकी भागवत

 • नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
 • लेखक– रामजीप्रसाद अर्याल
 • संस्करण– २०५८
 • मूल्य रु.– २०/–

देवघाटमाहात्म्यम्

 • नेपाली पद्य
 • लेखक– पं. पीताम्बर दहाल
 • संस्करण– २०५४
 • मूल्य रु.– १०/–

माण्डुक्योपनिषद् 

 • नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
 • लेखक– डा.स्वामी रामानन्द गिरि
 • संस्करण– २०५१, २०५६
 • मूल्य रु.– १५०/–

श्रीशिवमहिम्नःस्तोत्रम् (code 18)

 • नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
 • लेखक– डा.स्वामी रामानन्द गिरि
 • संस्करण– २०७०
 • मूल्य रु.– ३००/–