आश्रम सञ्चालक समिति

श्री १००८ स्वामी मधुसूदनानन्द गिरि
संरक्षक
Profile: [view_node]

श्री १००८ स्वामी रमणानन्द गिरि
अध्यक्ष
Profile: [view_node]

स्वामी केशवानन्द गिरि
उपाध्यक्ष
Profile: [view_node]

-

Profile: [view_node]

सदस्य
सदस्य
Profile: [view_node]

फणीन्द्रप्रसाद पौडेल
सदस्य
Profile: [view_node]

रामप्रसाद भण्डारी
सदस्यसचिव
Profile: [view_node]

-
सदस्य
Profile: [view_node]